BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Chromatograf cieczowy

Aparat: Chromatograf cieczowy HPLC
Typ/model: LaChrom Elite
Producent: Merck
Rok produkcji: 2007
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Trzy detektory: detektor diodowy (DAD) L-2455 (zakres długości fali: 190 - 900 nm); detektor fluorescencyjny L-2485 (zakres długości fali: Ex: 200 - 850 nm); detektor refraktometryczny L-2490 (zakres współczynnika refrakcji RI: 1.00 - 1.75) wraz z pakietem oprogramowania
Zastosowanie: Umożliwia identyfikację substancji na niskim poziomie stężeń
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
Adres: 41-819 Zabrze, ul. M. Curie-Skłodowskiej 34
Kontakt: Piotr Kurcok; tel. 32 271 60 77; piotr.kurcok@cmpw-pan.edu.pl
Słowa kluczowe: HPLC, identyfikacja substancji

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego