BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Chromatograf cieczowy HPLC

Aparat: Chromatograf cieczowy HPLC
Typ/model: 10A
Producent: Shimadzu
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Detektor spektrofotometryczny UV-VIS. Program komputerowy N-2000
Zastosowanie: Oznaczanie składu mieszanin i czystości związków chemicznych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Adres: 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8
Kontakt: dr Magdalena Jezierska‑Zięba; tel. 22 568 22 97; magdalena.jezierska-zieba@ichp.pl, mgr inż. Barbara Kąkol; tel. 22 568 22 97; barbara.kakol@ichp.pl
Słowa kluczowe: chromatograf cieczowy, HPLC, oznaczanie składu, mieszaniny, czystość związków chemicznych

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego