BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Chromatograf cieczowy i żelowy

Aparat: Chromatograf cieczowy i żelowy
Typ/model:
Producent: Knauer
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe:
Zastosowanie: Analiza składu chemicznego mieszanin ciekłych i określenie mas cząsteczkowych polimerów
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Politechnika Krakowska, Katedra Chemii I Technologii Polimerów
Adres: 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24
Kontakt: dr inż. Sławomir Michałowski; tel. 12 628 21 14; c-4@chemia.pk.edu.pl
Słowa kluczowe: chromatografia cieczowa, HPLC, chromatografia żelowa, GPC

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego