BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Chromatograf cieczowy sprzężony ze spektrometrem masowym

Aparat: Chromatograf cieczowy sprzężony ze spektrometrem masowym
Typ/model: LCMS-2020
Producent: Shimadzu
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Chromatograf cieczowy HPLC z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem zaopatrzony w: detektor diodowy SPD-M20A, detektor masowy LCMS-2020, generator azotu (30 l/min, z wbudowaną sprężarką powietrza), automatyczny podajnik próbek SIL-20AHT, pompę dwutłokową LC-20AD, mieszalnik do gradientu, termostat CRO-10ASVP, degazer DGU-20A3, zawór niskiego ciśnienia
Zastosowanie: Identyfikacja związków chemicznych i ich mieszanin oraz ustalanie struktury związków chemicznych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Adres: 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8
Kontakt: dr Magdalena Jezierska‑Zięba; tel. 22 568 22 97; magdalena.jezierska-zieba@ichp.pl, mgr Jarosław Kamiński; tel. 22 568 20 36; jaroslaw.kaminski@ichp.pl
Słowa kluczowe: spektrometr masowy, LCMS, chromatograf cieczowy, detektor masowy, identyfikacja, mieszaniny, związki chemiczne

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego