BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Chromatograf gazowy

Aparat: Chromatograf gazowy
Typ/model: 5710A/FID/TCD
Producent: Hewlett Packard
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Detektory: FID, TGD
Zastosowanie: Analiza jakościowa i ilościowa lotnych związków organicznych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Adres: 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8
Kontakt: mgr Elżbieta Zimnicka; tel. 22 568 23 72; 22 568 23 73; elzbieta.zimnicka@ichp.pl
Słowa kluczowe: chromatograf gazowy, analiza jakościowa, analiza ilościowa, lotne związki organiczne, gazy

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego