BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Chromatograf gazowy

Aparat: Chromatograf gazowy
Typ/model: HP 5890 II
Producent:
Rok produkcji: 1992
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Wyposażony w integrator
Zastosowanie: Analiza złożonych mieszanin lotnych związków organicznych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Katedra Chemii Analitycznej i Ekologicznej
Adres:

45-052 Opole, ul. Oleska 48

Kontakt: prof. dr hab. inż. P. Wieczorek; tel. 77 452 71 15, 77 452 71 14; piotr.wieczorek@uni.opole.pl
Słowa kluczowe:

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego