BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Chromatograf gazowy

Aparat: Chromatograf gazowy
Typ/model: 6890
Producent: Agilent
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Detektory: FID i AED
Zastosowanie: Analiza kompleksowa próbek (wyznaczanie składu pierwiastkowego poszczególnych składników próbki i oznaczanie wzoru sumarycznego). Oznaczanie zawartości kwasów organicznych, węglowodorów, alkoholi, estrów i ketonów w próbkach gazowych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Adres: 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8
Kontakt: mgr Elżbieta Zimnicka; tel. 22 568 23 72, 22 568 23 73; elzbieta.zimnicka@ichp.pl
Słowa kluczowe: chromatograf gazowy, detektor AED, analiza jakościowa, analiza ilościowa, lotne związki organiczne, ustalenie wzoru sumarycznego

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego