BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Chromatograf gazowy

Aparat: Chromatograf gazowy
Typ/model: 6820
Producent: Agilent
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Detektory FID i TCD. Sterowany programem komputerowym Cerity NDS for Chemical QA/QC. Aparat wyposażony w kolumny kapilarne
Zastosowanie: Oznaczanie składu mieszanin oraz ocena czystości związków chemicznych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Adres: 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8
Kontakt: dr Magdalena Jezierska‑Zięba; tel. 22 568 22 97; magdalena.jezierska-zieba@ichp.pl, mgr inż. Bożenna Obukowicz; tel. 22 568 28 32; bozenna.obukowicz@ichp.pl
Słowa kluczowe: chromatograf gazowy, analiza mieszanin, badanie czystości związków chemicznych

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego