BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem mas

Aparat: Chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem mas
Typ/model: GC-17A GCMS-QP5000 ver. 2
Producent: Shimadzu
Rok produkcji: 2003
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Zestaw chromatograf gazowy – kwadrupolowy spektrometr mas ze źródłem elektronowym EI
Zastosowanie: Pomiary w trybie wybiórczego monitorowania jonów (SIM); ilościowe oznaczanie składników śladowych; analizy jakościowe i identyfikacja związków
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Farmaceutyczny, Zakład Analityki Badawczej
Adres: 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8
Kontakt: tel. 22 456 39 05
Słowa kluczowe: GC/MS, SIM

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego