BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Chromatograf gazowy

Aparat: Chromatograf gazowy
Typ/model: 8000
Producent: CE Instruments
Rok produkcji: 1999
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Wyposażony w kolumnę kapilarną, detektor płomieniowo-jonizacyjny (FID), termodesorber prod. Politechniki Gdańskiej (2007 r.), termodesorber Master TD firmy Dani (2012 r.)
Zastosowanie:

Oznaczanie lotnych związków organicznych (VOC) w gazie koksowniczym, gazie z procesu przetwarzania paliw stałych, biomasy stałej i innych substancji węglopochodnych i organicznych

Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badanie akredytowane / wg Procedury Q/LG/05/A:2011
Nazwa instytucji: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Adres:

41-803 Zabrze, ul. Zamkowa 1

Kontakt: Teresa Kordas, tel. 32 271 00 41 w.225; tkordas@ichpw.zabrze.pl, Iwona Zielińska-Nadolska; tel. 32 271 00 41 w.222; inadolska@ichpw.zabrze.pl
Słowa kluczowe: chromatografia gazowa, kolumna chromatograficzna, detektor, termodesorpcja, lotne związki organiczne

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego