BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Chromatograf gazowy

Aparat: Chromatograf gazowy
Typ/model: HP 5890
Producent: Hewlett-Packard
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Integrator tej samej firmy typ HP 3396A, detektor płomieniowo-jonizacyjny (FID). Aparat wyposażony w kolumny upakowane i kapilarne
Zastosowanie: Oznaczanie składu mieszanin oraz ocena czystości związków chemicznych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Adres: 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8
Kontakt: mgr inż. Bożenna Obukowicz; tel. 22 568 28 32; bozenna.obukowicz@ichp.pl
Słowa kluczowe: chromatograf gazowy, analiza mieszanin, czystość związków chemicznych

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego