BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Chromatograf gazowy

Aparat: Chromatograf gazowy
Typ/model: SRI 8610C
Producent: SRI Instruments
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Temperatura kolumny do 400 °C
Zastosowanie: Analiza produktów ubocznych syntezy polimerów, analiza innych substancji ciekłych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Instytut Inżynierii Materiałowej
Adres:

70-310 Szczecin, al. Piastów 19

Kontakt: dr inż. Elżbieta Piesowicz; tel. 91 449 44 57; senel@zut.edu.pl
Słowa kluczowe: analiza chemiczna

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego