BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Chromatograf gazowy

Aparat: Chromatograf gazowy
Typ/model: CP 3800
Producent: Varian
Rok produkcji: 2004
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe:

Wyposażony w kolumnę kapilarną, detektor płomieniowo-jonizacyjny (FID) oraz detektor płomieniowo-fotometryczny (TCD)

Zastosowanie:

Oznaczanie składników gazowych (H2, N2, CO, CO2, O2, CH4, C2H6, C2H4, C3H8, C3H6, C4H10, C5H12) w gazie koksowniczym, gazie z procesu przetwarzania paliw stałych, biomasy stałej i innych substancji węglopochodnych i organicznych

Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badanie akredytowane / wg PN-93/C-96012, Procedura Q/LG/07/A:2011
Nazwa instytucji: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Adres:

41-803 Zabrze, ul. Zamkowa 1

Kontakt: Teresa Kordas, tel. 32 271 00 41 w.225; tkordas@ichpw.zabrze.pl, Iwona Zielińska-Nadolska; tel. 32 271 00 41 w.222; inadolska@ichpw.zabrze.pl
Słowa kluczowe: chromatografia gazowa, kolumna chromatograficzna, detektor, skład gazów

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego