BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Chromatograf gazowy

Aparat: Chromatograf gazowy
Typ/model: GC 8160
Producent: Fisons
Rok produkcji: 1994
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Wyposażony w kolumnę kapilarną, detektor płomieniowo-jonizacyjny (FID)
Zastosowanie: Oznaczanie składu benzoli, zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA)
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badanie akredytowane / wg: Procedura Q/LG/01/A:2011; PN-C-82056:2000; Procedura Q/LG/04/B:2012
Nazwa instytucji: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Adres:

41-803 Zabrze, ul. Zamkowa 1

Kontakt: Teresa Kordas, tel. 32 271 00 41 w.225; tkordas@ichpw.zabrze.pl, Justyna Tarnowska; tel. 32 271 00 41 w. 222; tarnowska@ichpw.zabrze.pl
Słowa kluczowe: chromatografia gazowa, kolumna chromatograficzna, detektor, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego