BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem mas

Aparat: Chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem mas
Typ/model: Hp 5890/2
Producent:
Rok produkcji: 1997
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe:
Zastosowanie: Analiza i identyfikacja składników złożonych mieszanin lotnych związków organicznych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Katedra Chemii Analitycznej i Ekologicznej
Adres: 45-052 Opole, ul. Oleska 48
Kontakt: prof. dr hab. inż. P. Wieczorek; tel. 77 452 71 15, 77 452 71 14; piotr.wieczorek@uni.opole.pl
Słowa kluczowe:

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego