BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem masowym (GC/MS)

Aparat: Chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem masowym (GC/MS)
Typ/model:
Producent: ATI Unicam
Rok produkcji: 1986
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Detektory: FID, ECD
Zastosowanie: Analiza jakościowa i ilościowa monomerów, dodatków
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu, Oddział Farb i Tworzyw w Gliwicach
Adres: 44-100 Gliwice, ul.Chorzowska 50A
Kontakt: Małgorzata Kurcok; tel. 32 231 90 44; m.kurcok@impib.pl
Słowa kluczowe: chromatografia gazowa, GC, spektrometr masowy, MS

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego