BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem masowym

Aparat: Chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem masowym
Typ/model: MS Engine HP 5989B/HP 5890 II-plus
Producent: Hewlett Packard
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Zakres mas: m/z 0–800
Zastosowanie: Identyfikacja lotnych związków organicznych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Adres:

01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8

Kontakt: dr inż. Joanna Sołtysiak, st. tech. Urszula Mazurek-Smolnik; tel. 22 568 24 41, 22 568 24 67; joanna.soltysiak@ichp.pl
Słowa kluczowe: spektrometr masowy, GCMS, chromatograf gazowy, identyfikacja lotnych związków organicznych

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego