BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem masowym

Aparat: Chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem masowym
Typ/model: 7890A
Producent: Agilent
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Selektywny detektor mas typ 5975C
Zastosowanie: Analiza jakościowa i ilościowa
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badania wykonywane wg norm: EN 14103, EN 14105, EN 14106, EN 14110
Nazwa instytucji: Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Adres: 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8
Kontakt: dr inż. Wiesława Walisiewicz-Niedbalska; tel. 22 568 22 45, 22 568 25 66; wieslawa.walisiewicz-niedbalska(@)ichp.pl
Słowa kluczowe: chromatograf gazowy, detektor MS, analiza jakościowa, analiza ilościowa, lotne związki organiczne

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego