BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem masowym (GC/MS)

Aparat: Chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem masowym (GC/MS)
Typ/model: HP 5890
Producent: Hewlett-Packard
Rok produkcji: 1995
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Wyposażony w kolumny kapilarne
Zastosowanie: Analiza ilościowa i jakościowa związków organicznych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Adres: 90-570 Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19/27
Kontakt: dr inż. Jadwiga Stufka-Olczyk
Słowa kluczowe: chromatografia, analiza śladowa związków organicznych

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego