BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Chromatograf gazowy z detektorem mas

Aparat: Chromatograf gazowy z detektorem mas GC/MS
Typ/model: Series II 5890, model 5971A
Producent: Hewlett-Packard
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe:
Zastosowanie: Badanie mieszanin poreakcyjnych, badanie efektywności układu katalizującego
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Politechnika Krakowska, Katedra Chemii I Technologii Polimerów
Adres: 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24
Kontakt: dr inż. Sławomir Michałowski; tel. 12 628 21 14; c-4@chemia.pk.edu.pl
Słowa kluczowe: chromatografia gazowa, spektrometria mas

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego