BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Chromatograf gazowy z detektorem masowym

Aparat: Chromatograf gazowy z detektorem masowym
Typ/model: TriPlus
Producent:
Rok produkcji: 2009
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Skład zestawu: Trace GC Utlra, ITQ 1100 i Focus GC
Zastosowanie: Analiza jakościowa i ilościowa związków wchodzących w skład rozdzielanych chromatograficznie mieszanin. Próbki: środowiskowe, izolaty produktów naturalnych, półprodukty oraz produkty reakcji chemicznych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Katedra Chemii Analitycznej i Ekologicznej
Adres:

45-052 Opole, ul. Oleska 48

Kontakt: dr M. Białoń; tel. 77 452 71 08; marietta.bialon@uni.opole.pl
Słowa kluczowe:

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego