BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Chromatograf gazowy z detektorem masowym

Aparat: Chromatograf gazowy z detektorem masowym
Typ/model: DSQ II model Focus
Producent: Thermo Scientific
Rok produkcji: 2008
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Chromatograf gazowy wyposażony w kolumnę kapilarną i detektor spektrometrii mas (MS)
Zastosowanie:

Analiza zanieczyszczeń organicznych, identyfikacja związków chemicznych i ich mieszanin, precyzyjne ustalania składu złożonych mieszanin związków o wysokich masach molowych

Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Adres:

41-803 Zabrze, ul. Zamkowa 1

Kontakt: Teresa Kordas, tel. 32 271 00 41 w.225; tkordas@ichpw.zabrze.pl, Justyna Tarnowska; tel. 32 271 00 41 w. 222; tarnowska@ichpw.zabrze.pl
Słowa kluczowe: chromatografia gazowa, kolumna chromatograficzna, detektor, spektrometria mas, związki organiczne

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego