BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Chromatograf gazowy ze spektrometrem mas

Aparat: Chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem mas
Typ/model: HP 6890/HP 5973
Producent: Hewlett Packard
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Chromatograf gazowy HP 6890 series; spektrometr mas Mass Selective Detector HP 5973 (kwadrupolowy), autosampler
Zastosowanie: Analiza zanieczyszczeń organicznych w organizmach morskich i osadach dennych (m. in.: pestycydy, PCB, TBT, WWA)
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Morski w Gdyni
Adres:

81-342 Gdynia, ul Waszyngtona 42

Kontakt: Aleksandra Orlita; tel. 58 628 82 91; aleksandra.orlita@imgw.pl
Słowa kluczowe: chromatograf gazowy, analiza, trwałe zanieczyszczenia organiczne

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego