BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Chromatograf gazowy

Aparat: Chromatograf gazowy
Typ/model: System Series II Agilent 6850
Producent: Agilent Technologies
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Sprzężony z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (GC-FID)
Zastosowanie: Analiza składu chemicznego
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Politechnika Krakowska, Katedra Chemii I Technologii Polimerów
Adres: 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24
Kontakt: dr inż. Sławomir Michałowski; tel. 12 628 21 14; c-4@chemia.pk.edu.pl
Słowa kluczowe: chromatografia gazowa

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego