BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Chromatograf gazowy

Aparat: Chromatograf gazowy
Typ/model: GC 17A, GC 2010
Producent: Shimadzu Corp.
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Kolumny kapilarne: ZB1, ZB-WAX, ZB- FFAP; analizy w temp. do 450 °C; autosampler AOc 20i; detektor FID
Zastosowanie: Analiza chromatograficzna próbek ciekłych i gazowych, w tym szybkie analizy
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Adres: 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8
Kontakt: dr inż. Antoni Migdał; tel. 22 568 23 62; antoni.migdal@ichp.pl
Słowa kluczowe: chromatograf gazowy, analiza jakościowa, analiza ilościowa

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego