BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Chromatograf gazowy

Aparat: Chromatograf gazowy
Typ/model: 610
Producent: Unicam
Rok produkcji: 1992
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Detektor FID, pirolizer Curie-Point. Temperatura pracy pirolizera: 50-2500 ºC; czas pirolizy 0,5-5,0 s. Kolumny pakowane i kapilarne
Zastosowanie: Identyfikacja kauczuków, polimerów w gumie
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Metoda badania akredytowana/ procedura Laboratorium QPB.28/BLC opracowana wg norm: ISO 4650:2005 i PN-ISO 7270:1994
Nazwa instytucji: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy
Adres: 05-820 Piastów, ul. Harcerska 30
Kontakt: Michał Lewandowski, tel. (22) 723-60-25, e-mail: m.lewandowski@impib.pl
Słowa kluczowe: chromatografia gazowa, GC, piroliza, identyfikacja, polimery, kauczuki, elastomery, guma

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego