BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Chromatograf gazowy

Aparat: Chromatograf gazowy
Typ/model: GP 3800
Producent: Varian
Rok produkcji: 2009
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Wyposażony w kolumnę kapilarną, detektor pulsacyjno płomieniowo – fotometryczny (PFPD)
Zastosowanie:

Oznaczanie związków siarki (H2S, COS, CH3SH, SO2, CS2, C4H4S) w gazie koksowniczym, gazie z procesu przetwarzania paliw stałych, biomasy stałej i innych substancji węglopochodnych i organicznych

Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badanie akredytowane / wg Procedury Q/LG/08/A:2011
Nazwa instytucji: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Adres:

41-803 Zabrze, ul. Zamkowa 1

Kontakt: Teresa Kordas, tel. 32 271 00 41 w.225; tkordas@ichpw.zabrze.pl, Iwona Zielińska-Nadolska; tel. 32 271 00 41 w.222; inadolska@ichpw.zabrze.pl
Słowa kluczowe: chromatografia gazowa, kolumna chromatograficzna, detektor, związki siarki

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego