BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Chromatograf gazowy

Aparat: Chromatograf gazowy
Typ/model: Trace GC Ultra
Producent: Thermo Scientific
Rok produkcji: 2008
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Wyposażony w port nastrzykowy, termostatowaną pętlę dozującą, detektory TCD, FID i ECD
Zastosowanie: Jakościowa oraz ilościowa analiza on-line składu gazów oraz cieczy niskowrzących
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Adres:

41-803 Zabrze, ul. Zamkowa 1

Kontakt: dr inż. Maciej Chrubasik; tel. 032 271 00 41 wew. 214; mchrubasik@ichpw.zabrze.pl
Słowa kluczowe: GC, WWA, analiza zawartości węglowodorów aromatycznych

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego