BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Chromatograf gazowy

Aparat: Chromatograf gazowy
Typ/model: 3400
Producent: Varian
Rok produkcji: 1998
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Wyposażony w kolumny kapilarne i generator wodoru Packard typ 9200; z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (FID)
Zastosowanie: Analiza ilościowa związków organicznych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Adres:

90-570 Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19/27

Kontakt: dr inż. Jadwiga Stufka-Olczyk
Słowa kluczowe: chromatografia, analiza śladowa związków organicznych

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego