BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Chromatograf gazowy

Aparat: Chromatograf gazowy
Typ/model:
Producent: Prkin Elmer
Rok produkcji: 1995
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Przystawka HeadSpace
Zastosowanie: Oznaczanie resztkowego monomeru - chlorku winylu w PVC i w gotowych wyrobach z PVC
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badania wg PN-EN ISO 6401
Nazwa instytucji: PPHU „Pro-Lab” sp. z o.o.
Adres:

87-800 Włocławek, ul. Toruńska 222

Kontakt: Małgorzata Pieniądz; tel. 54 237 32 19; malgorzata.pieniadz@prolab.pl
Słowa kluczowe: resztkowy chlorek winylu

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego