BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Chromatograf jonowy

Aparat: Chromatograf jonowy
Typ/model:
Producent: Dionex
Rok produkcji: 2010
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Wyposażony w kolumny pakowane, detektor konduktometryczny
Zastosowanie: Oznaczanie anionów: fluorowców, reszt kwasów tlenowych, małocząsteczkowych kwasów karboksylowych i kationów: metali I i II grupy układu okresowego, małocząsteczkowych amin alifatycznych oraz aromatycznych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Adres:

41-803 Zabrze, ul. Zamkowa 1

Kontakt: Teresa Kordas; tel. 32 271 00 41 w.225; tkordas@ichpw.zabrze.pl, Maciej Chrunasik; tel. 32 271 00 41 w. 214; mchrubasik@ichpw.zabrze.pl
Słowa kluczowe: chromatografia jonowa, aniony, kationy

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego