BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Chromatograf żelowy

Aparat: Zestaw do chromatografi żelowej
Typ/model:
Producent: Agilent, Dr Bures, Wyatt
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Pompa izokratyczna AGILENT 1200, rok 2010, detektor refraktometryczny Dn 2010 Dr. Bures, rok 2007, detektor wiskozymetryczny ETA 2010 Dr. Bures, rok 2009, detektor MALLS DAWN EOS Wyatt, rok 2003 (pracujący w THF)
Zastosowanie: Analiza mas molowych polimerów i dyspersji mas molowych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
Adres: 41-819 Zabrze, ul. M. Curie-Skłodowskiej 34
Kontakt: Barbara Trzebicka; tel. 32 271 60 77 wew. 755; btrzebicka@cmpw-pan.edu.pl
Słowa kluczowe: SEC-MALLS, GPC

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego