BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Chromatograf żelowy

Aparat: Chromatograf żelowy
Typ/model: Aliance 2695
Producent: Waters
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Wyposażony w detektor refraktometryczny (RI) Waters 2414 oraz zestaw trzech kolumn zestawionych w układzie szeregowym. Układ wyposażony jest również w autosampler oraz piec termostatujący do kolumn
Zastosowanie: Analiza rozkładu mas polimerów w zakresie od 1500 do 3 000 000 Daltonów. Zestaw może zostać przekonfigurowany do pracy z detektorem UV oraz kolektorem frakcji
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM, Centrum Zaawansowanych Technologii Chemicznych
Adres:

61-612 Poznań, ul. Rubież 46 (budynek B)

Kontakt: Michał Dutkiewicz; Michał.dutkiewicz@ppnt.poznan.pl
Słowa kluczowe:

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego