BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Chromatograf żelowy

Aparat: Chromatograf żelowy
Typ/model:
Producent: Knauer
Rok produkcji: 2006
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Detektor reflektometryczny, kolumny: Polysep GFC-P4000 i Polysep GFC-P6000 (Schimadzu), wzorce kalibracyjne PEG
Zastosowanie: Określanie mas cząsteczkowych polimerów rozpuszczalnych w wodzie (zakres mas 1 000 – 5 000 000)
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Politechnika Krakowska, Katedra Chemii I Technologii Polimerów
Adres:

31-155 Kraków, ul. Warszawska 24

Kontakt: dr inż. Jolanta Polaczek; tel. 12 628 21 27; c-4@chemia.pk.edu.pl
Słowa kluczowe: chromatografia żelowa, GPC

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego