BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Chromatograf żelowy

Aparat: Chromatograf żelowy
Typ/model: Hp-1050
Producent: Hewlett Packard
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Chromatograf wyposażony w detektor UV/VIS, detektor refraktometryczny oraz wiskozymetryczny, specjalistyczne oprogramowanie dla metody chromatograficznej
Zastosowanie: Wyznaczanie średnich mas cząsteczkowych, stopnia polimeryzacji, polidyspersji materiałów polimerowych: chitozanu, celulozy, skrobi, alginianu, poli(kwasu mlekowego), poliestrów alifatycznych, poliakrylonitrylu
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm: Badania prowadzone zgodnie z systemem GLP wg procedur badawczych opracowanych w IBWCh
Nazwa instytucji: Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Adres:

90-570 Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19/27

Kontakt: mgr inż. Jolanta Jóźwicka
Słowa kluczowe: analiza chromatograficzna, GPC/SEC, wyznaczanie średnich mas cząsteczkowych, polidyspersja

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego