BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Chromatograf żelowy

Aparat: Chromatograf żelowy
Typ/model:
Producent: Shimadzu
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Dektory: UV/VIs i RID; eluent – THF; wzorce – PS
Zastosowanie: Oznaczanie średnich ciężarów cząsteczkowych oraz rozrzutu ciężarów cząsteczkowych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
Adres: 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8
Kontakt: dr inż. Joanna Sołtysiak; tel. 22 568 24 41, 22 568 24 67; joanna.soltysiak@ichp.pl
Słowa kluczowe: chromatograf żelowy, rozrzut, ciężar cząsteczkowy, średnie ciężary cząsteczkowe, polidyspersja, masy cząsteczkowe

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego