BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Ciąg do wytwarzania włókien odcinkowych

Aparat: Ciąg do wytwarzania włókien odcinkowych
Typ/model:
Producent: Fourne
Rok produkcji: 2010
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Rama natykowa (20 punktów), dwa dwuwały (jeden ogrzewany), karbikarka, piec termostabilizacyjny (50-200 °C), komora chłodzenia, rolka preparacyjna, krajarka kabla firmy DM&E seria 40
Zastosowanie: Wytwarzanie włókien odcinkowych z kabla włókien o masie liniowej 2 500– 4 000 dtex
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Adres:

90-570 Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19/27

Kontakt: K. Twarowska-Schmidt; syntetyk@ibwch.lodz.pl
Słowa kluczowe: włókna odcinkowe, włókna karbikowane

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego