BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Ciśnieniowy analizator termograwimetryczny

Aparat: Ciśnieniowy analizator termograwimetryczny
Typ/model: TGA-HP 150 s
Producent: TA Instruments
Rok produkcji: 2012
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Pozwala na rejestrację zmian masy do 1200 °C i 50 atm. Kwadrupolowy spektrometr masowy do analizy składu produktów gazowych sprzężony on-line.
Zastosowanie: Badania kinetyki procesów heterofazowych (spalanie, zgazowanie), badania sorpcji i rozkładu materiałów stałych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Adres:

41-803 Zabrze, ul. Zamkowa 1

Kontakt: mgr inż. Piotr Babiński; tel. 032 271 00 41 wew. 211; pbabinski@ichpw.zabrze.pl
Słowa kluczowe: TG, ciśnienie, kinetyka

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego