BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Densytometr

Aparat: Densytometr
Typ/model: Densi-La-Meter
Producent: Erba Lachema
Rok produkcji: 2011
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Zakres pomiarowy: 0,3–10 McFarlanda; poza tym zakresem należy zmierzone wartości traktować, jako orientacyjne.
Zastosowanie: Oznaczanie gęstości optycznej zawiesin bakteryjnych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych
Adres:

87-100 Toruń, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55

Kontakt: Janusz Dzwonkowski; j.dzwonkowski@impib.pl
Słowa kluczowe:

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego