BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Detektor ładunku cząstek

Aparat: Detektor ładunku cząstek
Typ/model: PCD 03
Producent: µMütek
Rok produkcji: 1999
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Pomiar potencjału cząstek w zawiesinach wodnych; automatyczna stacja miareczkowa
Zastosowanie: Badanie zapotrzebowania na substancje pomocnicze w produkcji m.in. papieru;
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych (IBWCh)
Adres: 90-570 Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19/27
Kontakt: mgr inż. Michał Janiga
Słowa kluczowe: badania ścieków, badania wody

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego