BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Drukarka do druku przestrzennego


Aparat: Drukarka do druku przestrzennego
Typ/model: 3D Leapfrog Creatr Dual
Producent: Leapfrog
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Rozmiar wydruku: single extruder: 23x27x20 cm; dual extruder: 20x27x20 cm; max print volume: 12,4 l; precyzja pozycjonowania XY: 16,9 mikronów, Z: 0,5 mikrona; średnica dyszy wytłaczarki 0,35 mm; grubość warstwy 0,05-0,35 mm. Podgrzewana powierzchnia robocza. Materiały do druku: ABS, PVA, PLA, Laybrick i Nylon. Prędkość osi X i Y: do 80 mm/s i 300 mm/s HS. Szybkość wytłaczania do 60 mm/s. Średnica dyszy wytłaczarki = 0,35 mm. Oprogramowanie: Simplify3D software
Zastosowanie: Rozszerzona wersja drukarki do druku przestrzennego, która ma dwie dysze/wytłaczarki. Umożliwia to drukowanie jednego modelu z dwóch kolorów lub z dwóch różnych materiałów
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach
Adres: 44-100 Gliwice, ul. Toszecka 99
Kontakt: mgr inż. Tamara Pochwała; tel. 32 270 19 58; m.pochwała@icimb.pl
Słowa kluczowe: drukarka 3D, dual, extruder, podwójna dysza, druk dwukolorowy

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego