BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Dwukanałowy spektrometr FT-NMR


Aparat: Dwukanałowy spektrometr FT-NMR z magnesem nadprzewodzącym typu ULTRASHIELD 500 PLUS
Typ/model: Bruker AvanceII 500 MHz
Producent: Bruker BioSpin GMBH
Rok produkcji: 2006
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe:

Spektrometr o natężeniu pola magnetycznego 11,7440 T, wyposażony w sondę szerokopasmową gradientową (BBI-z, 5 mm) z gradientem w osi z o zakresie pomiarowym 31P/109Ag oraz maksymalnym zakresie temperatury -150 °C ÷ +180 °C, a także w sondę dwujądrową (DUL, 5 mm) o zakresie pomiarowym 1H/13C i maksymalnym zakresie temperatury -150 °C ÷ +180 °C. Spektrometr wyposażony jest także w przystawkę niskotemperaturową do pomiarów rezonansu w roztworach, dla której temperatura minimalna wynosi -150 °C. Wymienione wyżej sondy przeznaczone są do pomiarów magnetycznego rezonansu jądrowego w roztworach.

Zastosowanie:

Rejestrowane są widma 1H, 13C, 11B, 31P, 15N,19F i 29Si związków organicznych oraz polimerów naturalnych i syntetycznych.

Konfiguracja spektrometru pozwala na rejestrację widm NMR z zastosowaniem technik pomiarowych takich jak: DEPT, COSY, HSQC, HMBC, HETCOR, NOESY, ROESY i inne.
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Politechnika Rzeszowska , Wydział Chemiczny, Wydziałowe Laboratorium Spektrometrii
Adres:

al. Powstańców Warszawy 6, 35-959 Rzeszów

Kontakt: mgr inż. Robert Ostatek, tel.: 17 865 13 63, e-mail: r.ostatek@prz.edu.pl, pok. H.5a (NMR)
Słowa kluczowe: NMR, pomiary

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego