BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Dwuślimakowa wytłaczarka laboratoryjna

Aparat: Wytłaczarka laboratoryjna dwuślimakowa
Typ/model: Minilab II
Producent: Thermo Haake
Rok produkcji: 2009
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Zestaw ślimaków do pracy współbieżnej i przeciwbieżnej; kanał powrotny; pomiar względnej lepkości (ciśnienia) i momentu obrotowego, komputer, oprogramowanie. Max. masa 7 g
Zastosowanie: Wytłaczanie i komponowanie tworzyw; pomiary reologiczne w warunkach przetwórstwa; krzywe płynięcia
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii i Technologii Polimerów
Adres:

00-664 Warszawa, ul. Noakowskiego 3

Kontakt: dr inż. Andrzej Plichta; tel. 22 234 56 32; aplichta@ch.pw.edu.pl
Słowa kluczowe: wytłaczarka laboratoryjna, wytłaczanie, komponowanie tworzyw

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego