BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Dyfraktometr proszkowy małokątowy typu SAXS


Aparat: Dyfraktometr proszkowy małokątowy typu SAXS pracujący z lampą miedziową (promieniowanie o długości 1.54 A) pracujący w geometrii transmisyjnej
Typ/model:
Producent: Bruker AXS Gmbh
Rok produkcji: 2013
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Optyka przyrządu (skrzyżowane lustra Goebla) pozwala na otrzymanie wiązki równoległej o średnicy 500 mikronów. Aparat wyposażony jest w detektor dwuwymiarowy, co pozwala na szybką rejestrację sygnałów. Przystawka temperaturowa pozwala na pracę w zakresie od temperatury pokojowej do 350 °C, istnieje możliwość wykonywania pomiarów w osłonie gazów obojętnych. Aparat posiada również przystawkę tensometryczną.
Zastosowanie: Aparat typu SAXS daje możliwość obserwacji struktur o bardzo dużej periodyczności, a więc może mieć zastosowanie nie tylko do badań materiałów polimerowych w szczególności nanonapełniaczy i nanokompozytów polimerowych, ale również kryształów molekularnych i materiałów biologicznych. Analiza rozpraszania niskokątowego dostarcza również informacji o wymiarach i geometrii nanocząsteczkowych obiektów i wymiarach krystalitów.
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny, Wydziałowe Laboratorium Spektrometrii
Adres:
al. Powstańców Warszawy 6, 35-959 Rzeszów
Kontakt: mgr inż. Piotr Szałański, tel.: 17 743 23 20, e-mail: pszalans@prz.edu.pl, pok. H.91 (SAXS)
Słowa kluczowe: SAXS, pomiary

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego