BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Dyfraktometr rentgenowski

Aparat: Dyfraktometr rentgenowski
Typ/model: TUR M 62
Producent: Carl Zeiss AG
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Promieniowanie rentgenowskie Cu Kα, zakres pomiarowy 2-80 °(2θ)
Zastosowanie: Identyfikacja oraz analiza ilościowa semikrystalicznych polimerów oraz związków małocząsteczkowych, stosowanych również jako dodatki do tworzyw sztucznych (związków nieorganicznych i organicznych, minerałów, metali i ich stopów), analiza struktury nadcząsteczkowej materiałów polimerowych i ich mieszanin oraz kompozytów, analiza przemian fazowych zachodzących w polimerach, ocena struktur polimorficznych, badania nanomateriałów
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Politechnika Poznańska, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Zakład Polimerów
Adres: 60-965 Poznań, Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 2
Kontakt: Sławomir Borysiak; tel. 61 665 36 49; Slawomir.Borysiak@put.poznan.pl
Słowa kluczowe: rentgenografia, WAXS, struktura nadcząsteczkowa, identyfikacja, przemiany fazowe, krystaliczność, polimorfizm, mieszaniny i kompozyty polimerowe

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego