BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Dyfraktometr rentgenowski

Aparat: Dyfraktometr rentgenowski
Typ/model:
Producent:
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Aparat wyposażony w układ Molecular Dynamics Model 375 oraz detektor z matrycą CCD
Zastosowanie: Badanie struktury nadcząsteczkowej polimerów, orientacji makrocząsteczek
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Politechnika Poznańska, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Zakład Polimerów
Adres: 60-965 Poznań, Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 2
Kontakt: Sławomir Borysiak; tel. 61 665 36 49; Slawomir.Borysiak@put.poznan.pl
Słowa kluczowe: dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego, orientacja makrocząsteczek, tekstura

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego