BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Dyfraktometr rentgenowski

Aparat: Dyfraktometr rentgenowski KUMA KM-4
Typ/model:
Producent:
Rok produkcji: 1996
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Czterokołowy dyfraktometr rentgenowski z licznikiem scyntylacyjnym. Wyposażony w przystawkę wysokotemperaturową umożliwiającą pomiary w zakresie 300 - 800 K
Zastosowanie: Badanie struktury krystalicznej i molekularnej ciał stałych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Zakład Krystalografii
Adres:

45-052 Opole, ul. Oleska 48

Kontakt: dr K. Ejsmont; tel. 77 452 71 06; krzysztof.ejsmont@uni.opole.pl
Słowa kluczowe:

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego