BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Dyfraktometr rentgenowski

Aparat: Dyfraktometr rentgenowski
Typ/model: Xcalibur
Producent: Oxford
Rok produkcji: 2001
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Czterokołowy dyfraktometr rentgenowski wyposażony w kamerę CCD. Umożliwia znaczne przyspieszenie procesu pomiarowego w porównaniu do tych wykonywanych za pomocą licznika scyntylacyjnego, posiada zwiększoną czułość oraz umożliwia obserwacje obszaru dyfrakcyjnego pomiędzy węzłami sieci odwrotnej. Wyposażony w przystawkę niskotemperaturową umożliwiającą pomiary w zakresie 80 - 370 K
Zastosowanie: Obserwacje obszaru dyfrakcyjnego pomiędzy węzłami sieci odwrotnej
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Zakład Krystalografii
Adres:

45-052 Opole, ul. Oleska 48

Kontakt: dr K. Ejsmont; tel. 77 452 71 06; krzysztof.ejsmont@uni.opole.pl
Słowa kluczowe:

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego