BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Dyfraktometr rentgenowski

Aparat: Dyfraktometr rentgenowski
Typ/model: Discover D8, DaVinci
Producent: Bruker
Rok produkcji: 2012
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Dyfraktometr z goniometrem pionowym w konfiguracji theta/theta, optyka do badań w geometrii transmisyjnej i odbiciowej, zestaw szczelin, kolimatorów oraz uchwytów do badań również w zakresie SAXS oraz mikrodyfrakcji, szybki detektor liniowy i powierzchniowy, komora temperaturowa od -100 °C do +300 °C
Zastosowanie: Standardowa dyfrakcja proszkowa, analiza tekstury, mikrodyfrakcja, badania w zakresie niskokątowym, ilościowe badania składu fazowego, badania w temperaturach -100 °C do +300 °C, badania kinetyki przemian fazowych
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
Adres: 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego 5B
Kontakt: Paweł Sajkiewicz; psajk@ippt.gov.pl
Słowa kluczowe: dyfraktometr rentgenowski, WAXS, SAXS, skład fazowy, badania struktury materiałów, kinetyka przemian fazowych

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego