BAZA APARATURY DO ANALIZY I PRZETWÓRSTWA POLIMERÓW
Drukuj


Dyfraktometry SWAXS i SAXS

Aparat: Dyfraktometry SWAXS i SAXS
Typ/model:
Producent: Mbraun/Mbraun-Hecus
Rok produkcji: bd.
Charakterystyka techniczna, wyposażenie dodatkowe: Dyfraktometry SWAXS (Small and Wide Angle X-ray Scattering system) i SAXS (Small Angle X-ray Scattering system) współtworzą wspólne stanowisko badawcze składające się z: dwóch zespolonych kamer Kratky’ego wyposażonych w systemy optyczne SWAXS i SAXS, generatora wysokiego napięcia PW1830 (Philips), lampy rentgenowskiej o mocy 2 kW, układu chłodzenia wodnego KMW3000B, układu próżniowego , dwóch oddzielnych układów zasilania liczników natężenia promieniowania i dwóch oddzielnych układów komputerowych sterowania i rejestracji danych pomiarowych. Dyfraktometry wyposażone są w czułe liczniki, semi-transparentne i sterowane elektroniczne przesłony wiązki pierwotnej i specjalistyczne urządzenie do pomiaru natężenia wiązki pierwotnej metodą ruchomej szczeliny (tzw. moving slit). Dyfraktometr SWAXS wyposażony jest w stolik do badań w zakresie od 20 do 270÷300 °C i własnej konstrukcji układ do pomiaru temperatury bezpośrednio w uchwycie próbki
Zastosowanie: Wykonywanie pomiarów małokątowego (SAXS) i szerokokątowego (WAXS) rozpraszania promieniowania rentgenowskiego przez skondensowane układy: polimerowe, ceramiczne, porowate, biologiczne a także przez roztwory koloidalne. Uzyskiwane dane pomiarowe pozwalają: wyznaczać rozmiary i kształt cząstek koloidalnych oraz rozmiary porów i powierzchni właściwej, charakteryzować struktury fraktalne; charakteryzować strukturę nadcząsteczkową polimerów, biopolimerów, polimerów przewodzących, substancji ciekłokrystalicznych i innych materiałów (w tym określać podstawowe parametry lamelarnej struktury nadcząsteczkowej polimerów semikrystalicznych, poliuretanów segmentowych itp.), określać przebieg zmian strukturalnych zachodzących w w/w układach w trakcie ogrzewania i chłodzenia np. przemiany mezofazowe zachodzące w substancjach ciekłokrystalicznych.
Badania akredytowane, badania wykonywane wg norm:
Nazwa instytucji: Akademia Techniczno-Humanistyczna, Instytut Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych
Adres: 43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2
Kontakt: Monika Basiura-Cembala; tel. 33 827 91 51; mbasiura@ath.bielsko.pl
Słowa kluczowe: SWAXS/SAXS, struktura nadcząsteczkowa, polimery, koloidy, substancje porowate, rozmiary domen, przemiany fazowe

Przejdź do Wyszukiwania zaawansowanego